Ανάλεκτα Τόμος Πρώτος by Angelos Vlachos

Read now or download (free!)

Choose how to read this book Url Size
Read online (web) https://www.gutenberg.org/ebooks/37868.html.images 1.2 MB
EPUB3 (E-readers incl. Send-to-Kindle) https://www.gutenberg.org/ebooks/37868.epub3.images 451 kB
EPUB (older E-readers) https://www.gutenberg.org/ebooks/37868.epub.images 468 kB
EPUB (no images, older E-readers) https://www.gutenberg.org/ebooks/37868.epub.noimages 440 kB
Kindle https://www.gutenberg.org/ebooks/37868.kf8.images 935 kB
older Kindles https://www.gutenberg.org/ebooks/37868.kindle.images 905 kB
Plain Text UTF-8 https://www.gutenberg.org/ebooks/37868.txt.utf-8 1.2 MB
Download HTML (zip) https://www.gutenberg.org/cache/epub/37868/pg37868-h.zip 441 kB
There may be more files related to this item.

About this eBook

Author Vlachos, Angelos, 1838-1920
Title Ανάλεκτα Τόμος Πρώτος
Διηγήματα - Κοινωνικαί εικόνες και μελέται
Alternate Title Analecta Volume 1
Short stories - social images and studies
Contents Έρως και Ψυχή -- Λαυριακής μετοχής απομνημονεύματα -- Εσπερίς του Κ. Σουσαμάκη -- Καθολική μυστική διά σφαιριδίων ψηφοφορία εν Αφρική -- Το ενθύμημα του Μιμίκου -- Ο πρώτος λαχνός -- Τα χρήματα -- Υιός εκ πατρός -- Το δώρον της θείας -- Η μπογάτσα -- Ο επτάψυχος γάτος -- Πρώην και νυν Αθήναι -- Αθηναϊκαί επιστολαί (Α'.-Κ'.) -- Πτωχεία και πλούτος -- Ελληνική ανυπομονησία -- Άρτος πιτυρίτης -- Φιλέλληνες και μισέλληνες -- Συρμός ή πολιτισμός; -- Το συμπόσιον των σκύλων -- Τα εμπορικά και αι κυρίαι -- Ανά τας οδούς των Αθηνών -- Οι τραγουδισταί των οδών -- Η Κυρία δέχεται.
Credits Produced by Sophia Canoni. Thanks to George Canonis for
his major work in proofreading.
Language Greek
LoC Class PA: Language and Literatures: Classical Languages and Literature
Subject Greek fiction, Modern
Subject Short stories, Greek
Category Text
EBook-No. 37868
Release Date
Most Recently Updated Jan 25, 2021
Copyright Status Public domain in the USA.
Downloads 67 downloads in the last 30 days.
Project Gutenberg eBooks are always free!