Ainajushi

Aiyuezhuren

Amicus

See: Morrison, Robert, 1782-1834

Anonymous

An, Ping Qiu

Bai, Juyi, 772-846

Bai, Xingjian, 776-826

Baiyundaoren

Ban, Gu, 32-92

 • 漢書 (Chinese) (as Author)

Banyunyou

Baowenglaoren

Biao, Xuahua

Bixian, Zou

Buddha

Caomangchen

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Cao, Xueqin, 1717?-1763

Cao, Zhi, 192-232

Chang, Nan-chuang

See: Zhang, Nanzhuang

Chang, Pu-i

See: Zhang, Shizheng, active 11th century

Chang, Shih-cheng

See: Zhang, Shizheng, active 11th century

Chang, Tsai

See: Zhang, Zai, 1020-1077

Ch'ao, Ching-yü

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Ch'ao, I-tao

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chao, Jingyu

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chao, Shuozhi

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chao, Yidao

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chao, Yuezhi, 1059-1129

Chen, Chen, 1608?-

Cheng, Yunsheng

Chen, Hongmo, 1474-1555

Chen, Jiru, 1558-1639

Chen, Lang, active 18th century

Chen, Liang, 1143-1194

Chen, Shou, 233-297

Chen, Xiaoshan

See: Chen, Lang, active 18th century

Chichidaoren

See: Yunyangchichidaoren, active 17th century-18th century

Chih-heng-shan-jen

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Chiu-mo-lo-shih

See: Kumarajiva, -412?

Chou, Chi

See: Zhou, Qingyuan, active 16th century-17th century

Chuang, Cho

See: Zhuang, Chuo, 1078-

Chu, Ming-shih

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

Chung-ku-tzu

See: Xiong, Damu, active 16th century

Chu, Renhu, active 1675-1695

Confucius, 551 BC-479 BC

 • 論語 (Chinese) (as Author)

Croffot, Jay William

See: Crofoot, Jay William, 1874-1960

Crofoot, Jay William, 1874-1960

Cuihandaoren

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

Cui, Xiangchuan, active 1836

Dai, Zhen, 1724-1777

Daochuo, 562-645

Deng, Xi, 545 BC-501 BC

Donglugukuangsheng, active 17th century

Dongshanyunzhongdaoren

Dongyuyishi

See: Wu, Xuan, active 18th century

Dong, Zhongshu, active 2nd century B.C.

Du, Guangting, 850-933

Fan, Chengda, 1126-1193

Fang, Ju-hao

See: Qingxidaoren, active 17th century

Fang, Lüxian

See: Qingxidaoren, active 17th century

Fei, Gongxiao

See: Fei, Xin, 1388-1436?

Fei, Hsin

See: Fei, Xin, 1388-1436?

Fei, Kung-hsiao

See: Fei, Xin, 1388-1436?

Fei, Xin, 1388-1436?

Feng, Menglong, 1574-1646

Feng, Yan, jin shi 756

Five colors stone

Fu, Ling

Gan, Bao, active 317-322

Gan, Gan

See: Huan, Kuan, active 1st century B.C.

Gao, Ming, 1306?-1359

Ge, Hong, 284-364

Genlin, Wang

Ge, Tianmin

Gongsun, Long, active 3rd century B.C.

Gongsun, Yang

See: Shang, Yang, -338 BC

Guan, Hanqing, 1210?-1298?

Guanyinzi

See: Yin, Xi, active 6th century B.C.

Guan, Zhong, -645 BC

Guiguzi, active 4th century B.C.

Gujunyangren

See: Chen, Lang, active 18th century

Guoluren

See: Zhang, Nanzhuang

Guo, Pu, 276-324

Guo, Xian, active 1st century

Guo, Ziheng

See: Guo, Xian, active 1st century

Guwuyanshuisanren

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Gu, Yanwu, 1613-1682

Han, Bangqing, 1856-1894

Han, Fei, -233 BC

Hanshangmengren, active 19th century

Han, Ying, active 150 B.C.

Hengquxiansheng

See: Zhang, Zai, 1020-1077

Hengtangtuishi, 1711-1778

Hong, Sheng, 1645-1704

Hong-tou-pe-lien-cheng

See: Liu, E, 1857-1909

Hong, Zicheng, active 1596

Hou, Zhong Yi

Hsiao-hsiao-sheng

See: Xiaoxiaosheng

Hsiao, T'ung

See: Xiao, Tong, 501-531

Hsi-hua-chu-jen

See: Xihuazhuren

Hsin, Liang-shih

See: Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

Hsin, Wen-fang

See: Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

Hsiung, Chung-ku

See: Xiong, Damu, active 16th century

Hsiung, Ta-mu

See: Xiong, Damu, active 16th century

Hsü, Chen

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Hsün, Chung-yü

See: Xun, Yue, 148-209

Huan, Cigong

See: Huan, Kuan, active 1st century B.C.

Huangbo, -850

Huangfu, Mei, active 873-910

Huangfu, Mi, 215-282

Huang, Kunshan

Huang, Qi You

Huang, Shigong, active 3rd century B.C.

 • 三略 (Chinese) (as Author)

Huang, Zongxi, 1610-1695

Huan, Kuan, active 1st century B.C.

Huayangsanren, 1610?-1675?

Huineng, 638-713

Hung, Pai-hsi

See: Hong, Sheng, 1645-1704

I-pai-chu-jen

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Jiang, Risheng, active 1692

Jianzhichanshi

See: Sengcan, -606

Jia, Yi, 200 BC-168 BC

Jikongguanzhuren

See: Ling, Mengchu, 1580-1644

Jinghuyisou

See: Chen, Lang, active 18th century

Jingtianzhuren

Jiumoluoshi

See: Kumarajiva, -412?

Ji, Yun, 1724-1805

Juqizi, active 17th century

Juxizhuren

See: Juqizi, active 17th century

Kaku, Boku

See: Guo, Pu, 276-324

Kang Sengkai

See: Sanghavarman, -520

Kan, Kan

See: Huan, Kuan, active 1st century B.C.

Kikokushi

See: Guiguzi, active 4th century B.C.

Kong, Fu, 264? BC-208 BC

Kong, Pingzhong, 1044-1111

Kong, Shangren, 1648-1718

Kong-Souen, Long

See: Gongsun, Long, active 3rd century B.C.

Kong, Yifu

See: Kong, Pingzhong, 1044-1111

Kuan-yin-tzu

See: Yin, Xi, active 6th century B.C.

Kuei-ku-tzu

See: Guiguzi, active 4th century B.C.

Kui Ko Tzu

See: Guiguzi, active 4th century B.C.

Kumarajiva, -412?

Kung-sun, Lung-tzu

See: Gongsun, Long, active 3rd century B.C.

Kuo, Hsien

See: Guo, Xian, active 1st century

Kuo-lu-jen

See: Zhang, Nanzhuang

Kuo, Tzu-heng

See: Guo, Xian, active 1st century

Ku-wu-yen-shui-san-jen

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Kwak, Pak

See: Guo, Pu, 276-324

Langhuanshanqiao, active 18th century-19th century

Lao Tse

See: Laozi

Lao Tzu

See: Laozi

Laozi

Lau-tzu

See: Laozi

Legge, James, 1815-1897

Liang Zhaoming tai zi

See: Xiao, Tong, 501-531

Lian, Heng, 1878-1936

Lian, Wugong

See: Lian, Heng, 1878-1936

Lian, Yatang

See: Lian, Heng, 1878-1936

Li, Bai, 701-762

Li, Boyuan, 1867-1906

Li, Chunfang, active 17th century

Li, Chunfeng, 602-670

Lien, Heng

See: Lian, Heng, 1878-1936

Lie, Yukou

See: Liezi, active 4th century B.C.

Liezi, active 4th century B.C.

 • 列子 (Chinese) (as Author)

Lifengmuzhenshanren

See: Yu, Da, -1884

Li, Gao, 1180-1251

Li, He, 790-816

Li, Jen-shing

Lin, Chen

See: Lin, Zhen, 1824-

Ling, Chucheng

See: Ling, Mengchu, 1580-1644

Ling, Mengchu, 1580-1644

Ling, Xuanfang

See: Ling, Mengchu, 1580-1644

Lingyanqiaozi

Lin, Jingzhou

See: Lin, Zhen, 1824-

Lin, Liuxuan

See: Lin, Zhen, 1824-

Linnell, Bruce R.

Lin, Yao Yu

Lin, Zhen, 1824-

Li, Qingzhao, 1081-1141?

Li, Ruzhen, 1763?-1830?

Li, Shangyin, 813-858

Li, Shunfeng

See: Li, Chunfeng, 602-670

Li, Tian Yi

Liu, An, 179 BC-122 BC

Liu, Cun Ren

Liu, E, 1857-1909

Liu, Guang Wei

Liu, Hui, active 3rd century-4th century

Liu, Ji, 1311-1375

Liu, Shao, active 3rd century

Liu, Su, active 742-755

Liu, Su, active 806-820

Liu, Xiang, 77? BC-6? BC

Liu, Xie, 465?-522?

Liu, Xin, -23

Liu, Xu, 887-946

Liu, Yiqing, 403-444

Liu, Yong, jin shi 1034

Liu, Zhang

Li, Xiuxing, jin shi 1715

Li, Ya-ko

See: Legge, James, 1815-1897

Li, Yu, 1611-1680?

Li, Yü-hsiu

See: Li, Yuxiu, active 17th century-18th century

Li, Yuxiu, active 17th century-18th century

Li, Zhi Zhong

Li, Ziqian

See: Li, Yuxiu, active 17th century-18th century

Lu, Can, 1494-1551

Lu, Hongjian

See: Lu, Yu, 733-804

Lü, Kun, 1536-1618

Luo, Guanzhong, 1330?-1400?

Luo, Li-chian

Luopodaoren

Luo, Zhenyu, 1866-1940

Lü, Shang

 • 六韜 (Chinese) (as Author)

Lü, Sheng

Lu, Xixing, 1520-1606

Lu, Xun, 1881-1936

Lu, Yi-Shin

 • 文子 (Chinese) (as Editor)

Lu, You, 1125-1210

Lu, Yu, 733-804

Lü, Zuqian, 1137-1181

Ma, Dongli

See: Ma, Zhiyuan, 1250?-1324?

Ma, Huan, active 1414-1451

Marjoribanks, Charles, 1794-1833

Ma, Zhiyuan, 1250?-1324?

Mencius, 372? BC-289? BC

 • 孟子 (Chinese) (as Author)

Meng, Yuanlao, active 1126-1147

Mengzi

See: Mencius, 372? BC-289? BC

Ming, I

Mingjiaozhongren

Ming Xuanzong, Emperor of China, 1399-1435

Mo, Di, 470? BC-391? BC

 • 墨子 (Chinese) (as Author)

Mo, Langzi, pseud.

Morrison, Robert, 1782-1834

Mountain, Plum Rocky

Mozi

See: Mo, Di, 470? BC-391? BC

Mu, Shiying

 • 公墓 (Chinese) (as Author)

Muzhenshanren

See: Yu, Da, -1884

Nalan, Xingde, 1655-1685

Nanbeiheguanshizhe

Nanhuyanshuisanren

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Nanyuedaoren

Ouyang, Xiu, 1007-1072

Pao-weng-lao-jen

See: Baowenglaoren

Pei, Songzhi, 372-451

Peng, Zunsi, jin shi 1737

 • 蜀碧 (Chinese) (as Author)

Pinghuazhuren

Po, Chü-i

See: Bai, Juyi, 772-846

Po, Guo

See: Guo, Pu, 276-324

Pu, Songling, 1640-1715

Puyaizhuren

See: Juqizi, active 17th century

Qian, Yi, jin shi 999

Qingxidaoren, active 17th century

Qingxincairen

Qi, Zhiping

Quyuan

Rawlinson, Frank Joseph, 1871-1937

Rihaku

See: Li, Bai, 701-762

Ruan, Dacheng, 1587-1646

Sanghavarman, -520

Sengcan, -606

Shan, Ben

Shang, Yang, -338 BC

Shao, Binru

Shen, Dao, 350? BC-275? BC

 • 慎子 (Chinese) (as Author)

Shen, Fu, 1763-1808?

Shen, Jiji, 740?-800?

Shen, Kuo, 1031-1095

Shen, Qifeng, 1741-

 • 諧鐸 (Chinese) (as Author)

Shi, Fa-Hai

Shi, Hui

Shi, Nai'an, 1290?-1365?

Shiung, Duen Sheng

 • 文子 (Chinese) (as Editor)

Shi, Yukun, active 19th century

Shoupuweng

See: Juqizi, active 17th century

Sima, Qian, 145? BC-86? BC

 • 史記 (Chinese) (as Author)

Sima, Rangju, active 4th century B.C.

Song, Levi

Song, Shangjie, 1901-1944

Song, Wu

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

Song, Ye

Song, Yingxing, 1587-

Ssu-ma, Jang-chü

See: Sima, Rangju, active 4th century B.C.

Su'anzhuren, active 18th century

Su, E, jin shi 886

Suiyuanlaoren

See: Yuan, Mei, 1716-1798

Su, Manshu, 1884-1918

Sung, John

See: Song, Shangjie, 1901-1944

Sun, Guangxian, -968

Sung, Wu

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

Sun Tzu

See: Sunzi, active 6th century B.C.

Sun, Ximeng

See: Tenggu, Guxiang, 1880-1919

Sun, Zhu

See: Hengtangtuishi, 1711-1778

Sunzi, active 6th century B.C.

Sunzi, approximately 5th century

Su, Shi, 1037-1101

Su, Xun, 1009-1066

Tang, Jingwu

Tang, Xianzu, 1550-1616

Tanmengdaoren

Tao, Qian, 372?-427

Tao, Yuanming

See: Tao, Qian, 372?-427

Tenggu, Guxiang, 1880-1919

Tianhuazangzhuren

Tianranchisou

Tianzhuisheng

Tiehuashanren

Tong, Tchong-chou

See: Dong, Zhongshu, active 2nd century B.C.

Tongyuanzi

Tsui-li-yen-shui-san-jen

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Tung, Chung-shu

See: Dong, Zhongshu, active 2nd century B.C.

Tung-yü-i-shih

See: Wu, Xuan, active 18th century

Tuotuo, 1313-1355

 • 宋史 (Chinese) (as Author)

Unknown

Various

Wang, Ang, 1615-

Wang, Chong, 27-97?

 • 論衡 (Chinese) (as Author)

Wang, Fangqing, -702

Wang, Guowei, 1877-1927

Wang, Ji, -1796?

Wang, Jia, active 4th century

Wang, Junqing

Wang, Li

See: Guiguzi, active 4th century B.C.

Wang, Mian, 1287-1359

Wang, Shifu, 1260-1316

Wang, Shizhen, 1526-1590

Wang, Shizhen, 1634-1711

Wang, Shouren

See: Wang, Yangming, 1472-1529

Wang, Tong, 584?-618?

Wang, Xianqian, 1842-1918

Wang, Xiu mei

Wang, Xiumei

Wang, Xu

See: Guiguzi, active 4th century B.C.

Wang, Yangming, 1472-1529

Wang, Yiming

Wang, Yinglin, 1223-1296

Wang, Yisun, -1290?

Wang, Yongbin

Wang, Yun Wu

Wang, Zinian

See: Wang, Jia, active 4th century

Wei, Jiao, 1483-1543

Wei, Liao, active 4th century B.C.

Wei, Yang

See: Shang, Yang, -338 BC

Wei, Zi'an, 1819-1874

Weng, Gui

Wenkang, active 1842-1851

Wenying, active 11th century

Woyoudaoren

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Wu, Cheng'en, 1500?-1582?

Wu, Chengquan, active 1695-1711

Wu, Chien-jen

See: Wu, Jianren, 1866-1910

Wu, Ching-so

See: Wu, Jingsuo, active 16th century

Wu, Ching-tzu

See: Wu, Jingzi, 1701-1754

Wu, Chuhou, jin shi 1053

Wu, Dazhi, active 1678-1695

Wugenzi, active 1573

Wu, Gongchen

See: Huayangsanren, 1610?-1675?

Wuhangyeke

Wu, Hengzhang

See: Wu, Xuan, active 18th century

Wu, Hsüan

See: Wu, Xuan, active 18th century

Wu, Jianren, 1866-1910

Wu, Jing, 670-749

Wu, Jingsuo, active 16th century

Wu, Jingzi, 1701-1754

Wu, Ju-chung

See: Wu, Cheng'en, 1500?-1582?

Wu, Ming Shi

Wu, Peiquan

Wu, Ruzhong

See: Wu, Cheng'en, 1500?-1582?

Wuseshizhuren, ju ren 1738

Wu, Sun

See: Sunzi, active 6th century B.C.

Wu, Woyao

See: Wu, Jianren, 1866-1910

Wu, Xuan, active 18th century

Wu, Yanren

See: Wu, Jianren, 1866-1910

Wu, Yitang, active 19 century

Xiao, Qi

Xiao, Tong, 501-531

Xiaoxiaosheng

Xie, Taofang

Xihuazhuren

Xihuyuyinzhuren

Xing, Jian

 • 文子 (Chinese) (as Author)

Xingshijushi

Xin, Liangshi

See: Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

Xin, Qiji, 1140-1207

Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

Xiong, Damu, active 16th century

Xiong, Zhonggu

See: Xiong, Damu, active 16th century

Xi, Zhousheng

See: Pu, Songling, 1640-1715

Xuan, Ding, 1832-1880?

Xueqiaozhuren

Xu, Hongzu, 1586-1641

Xu, Ling, 507-583

Xun, Yue, 148-209

 • 申鑒 (Chinese) (as Author)

Xun, Zhongyu

See: Xun, Yue, 148-209

Xu, Qiutao

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Xu, Ren Tu

Xu, Shukui

See: Wuseshizhuren, ju ren 1738

Xu, Xiake

See: Xu, Hongzu, 1586-1641

Xu, Zhen

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Xu, Zhenya, 1889-1937

Yan, Danqiu

See: Yan, Yu, active 12th century

Yangchunzi

See: Wu, Jingsuo, active 16th century

Yang, Danyou

See: Yang, Jingchang, active 18th century-19th century

Yang, Erzeng, active 17th century

Yang, Jingchang, active 18th century-19th century

Yang, Lisheng

Yang, Shenglu

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Yang, Tan-yu

See: Yang, Jingchang, active 18th century-19th century

Yang, Xiong, 53 BC-18

 • 方言 (Chinese) (as Author)

Yan, Shigu, 581-645

 • 漢書 (Chinese) (as Commentator)

Yanshuisanren

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Yanxiayishi

Yanxiazhuren, active 18th century

Yan, Yiqing

See: Yan, Yu, active 12th century

Yan, Yu, active 12th century

Yan, Zhitui, 531-591

Yao, Yuanzhi, 1773-1852

Yen, Chieh

See: Yan, Zhitui, 531-591

Yen-hsia-chu-jen

See: Yanxiazhuren, active 18th century

Yen, Yü

See: Yan, Yu, active 12th century

Ye, Zi, 1912?-1939

 • 豐收 (Chinese) (as Author)

Yibaizhuren

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Yin, Hsi

See: Yin, Xi, active 6th century B.C.

Yinmeishanren

Yin, Wen, 350 BC-284 BC

Yin, Xi, active 6th century B.C.

Yishanglaoren

See: Huang, Shigong, active 3rd century B.C.

Yisuo

Youhuanyusheng

Yu, An

See: Liu, An, 179 BC-122 BC

Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Yuan, Mei, 1716-1798

Yuan, Weizhi

See: Yuan, Zhen, 779-831

Yuan, Zhen, 779-831

Yu, Canglang

See: Yu, Yonghe, active 1691-1697

Yu, Da, -1884

Yu, Dafu, 1896-1945

 • 沉沦 (Chinese) (as Author)

Yue, Fei, 1103-1142

Yue, Jun, 1766-1814

Yue, Ke, 1183-1234

 • 桯史 (Chinese) (as Author)

Yulinglaoren, active 18th century

Yunyangchichidaoren, active 17th century-18th century

Yu, Wanchun, 1794-1849

Yu, Yonghe, active 1691-1697

Zeng, Pu, 1872-1935

Zhang, Buyi

See: Zhang, Shizheng, active 11th century

Zhang, Chao, 1650-

Zhang, Dai, 1597-1679

Zhang, Jinling

Zhang, Nanzhuang

 • 何典 (Chinese) (as Author)

Zhang, Ni

 • 棋經 (Chinese) (as Author)

Zhang, Shizheng, active 11th century

Zhang, Yingyu, active 16th century-17th century

Zhang, Zai, 1020-1077

Zhang, Zhongjing, active 168-196

Zhang, Zhuo, 660?-740?

Zhang, Zuyi

See: Zuoguanlaoren, 1849-1917

Zhao, Chongzuo, active 934-965

Zhaoming tai zi

See: Xiao, Tong, 501-531

Zhao, Ye, active 40

Zhao, Yi, 1727-1814

Zheng, Chuhui, jin shi 834

Zhihengshanren

See: Yang, Erzeng, active 17th century

Zhongguzi

See: Xiong, Damu, active 16th century

Zhong, Rong, active 502-519

Zhou, Gong, -1105 BC

 • 周禮 (Chinese) (as Author)

Zhou, Qingyuan, active 16th century-17th century

Zhou, Shuren

See: Lu, Xun, 1881-1936

Zhou, Xingsi, -521

Zhuang, Chuo, 1078-

Zhuge, Liang, 181-234

Zhu, Mingshi, 1260-1340

Zhu, Xi, 1130-1200

Zhu, Yongchun, 1617-1689

Zhu, Ziqing, 1898-1948

Zhu, Zumou, 1857-1931

Zor, Tao

Zuiliyanshuisanren

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

Zuiyueshanren, active 1804-1876

Zuoguanlaoren, 1849-1917

Zuohuasanren

Zuoqiu, Ming

五色石主人

See: Wuseshizhuren, ju ren 1738

俞萬春

See: Yu, Wanchun, 1794-1849

俞達

See: Yu, Da, -1884

僧璨

See: Sengcan, -606

元微之

See: Yuan, Zhen, 779-831

元稹

See: Yuan, Zhen, 779-831

公孫龍

See: Gongsun, Long, active 3rd century B.C.

兰陵笑笑生

See: Xiaoxiaosheng

凌蒙初

See: Ling, Mengchu, 1580-1644

列御寇

See: Liezi, active 4th century B.C.

劉勰

See: Liu, Xie, 465?-522?

劉向

See: Liu, Xiang, 77? BC-6? BC

劉基

See: Liu, Ji, 1311-1375

劉安

See: Liu, An, 179 BC-122 BC

劉徽

See: Liu, Hui, active 3rd century-4th century

劉昫

See: Liu, Xu, 887-946

劉歆

See: Liu, Xin, -23

劉璋

See: Liu, Zhang

劉義慶

See: Liu, Yiqing, 403-444

劉肅

See: Liu, Su, active 806-820

劉邵

See: Liu, Shao, active 3rd century

劉餗

See: Liu, Su, active 742-755

劉鶚

See: Liu, E, 1857-1909

半雲友

See: Banyunyou

南北鶡冠史者

See: Nanbeiheguanshizhe

南岳道人

See: Nanyuedaoren

司馬穰苴

See: Sima, Rangju, active 4th century B.C.

司馬遷

See: Sima, Qian, 145? BC-86? BC

名教中人, pseud.

See: Mingjiaozhongren

吟梅山人

See: Yinmeishanren

吳乘權

See: Wu, Chengquan, active 1695-1711

吳兢

See: Wu, Jing, 670-749

吳大職

See: Wu, Dazhi, active 1678-1695

吳敬所

See: Wu, Jingsuo, active 16th century

吳敬梓

See: Wu, Jingzi, 1701-1754

吳沛泉

See: Wu, Peiquan

吳璿

See: Wu, Xuan, active 18th century

吳航野客

See: Wuhangyeke

吳處厚

See: Wu, Chuhou, jin shi 1053

吳貽棠

See: Wu, Yitang, active 19 century

吳趼人

See: Wu, Jianren, 1866-1910

吴承恩

See: Wu, Cheng'en, 1500?-1582?

呂坤

See: Lü, Kun, 1536-1618

呂尚

See: Lü, Shang

呂祖謙

See: Lü, Zuqian, 1137-1181

周公

See: Zhou, Gong, -1105 BC

周清源

See: Zhou, Qingyuan, active 16th century-17th century

周興嗣

See: Zhou, Xingsi, -521

唐經武

See: Tang, Jingwu

商鞅

See: Shang, Yang, -338 BC

單本

See: Shan, Ben

嗤嗤道人

See: Yunyangchichidaoren, active 17th century-18th century

嚴羽

See: Yan, Yu, active 12th century

坐花散人

See: Zuohuasanren

坐觀老人

See: Zuoguanlaoren, 1849-1917

墨浪子

See: Mo, Langzi, pseud.

墨翟

See: Mo, Di, 470? BC-391? BC

天然痴叟

See: Tianranchisou

天花藏主人

See: Tianhuazangzhuren

天赘生

See: Tianzhuisheng

姚元之

See: Yao, Yuanzhi, 1773-1852

嫏嬛山樵

See: Langhuanshanqiao, active 18th century-19th century

孔子

See: Confucius, 551 BC-479 BC

孔平仲

See: Kong, Pingzhong, 1044-1111

孔鮒

See: Kong, Fu, 264? BC-208 BC

孟元老

See: Meng, Yuanlao, active 1126-1147

孟子

See: Mencius, 372? BC-289? BC

孫光憲

See: Sun, Guangxian, -968

孫子

See: Sunzi, approximately 5th century

孫希孟

See: Tenggu, Guxiang, 1880-1919

孫洙

See: Hengtangtuishi, 1711-1778

宋尚節

See: Song, Shangjie, 1901-1944

宋應星

See: Song, Yingxing, 1587-

宋无

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

宋曄

See: Song, Ye

宣鼎

See: Xuan, Ding, 1832-1880?

封演

See: Feng, Yan, jin shi 756

尉繚

See: Wei, Liao, active 4th century B.C.

尹喜

See: Yin, Xi, active 6th century B.C.

尹文

See: Yin, Wen, 350 BC-284 BC

岳珂

See: Yue, Ke, 1183-1234

岳飛

See: Yue, Fei, 1103-1142

崔象川

See: Cui, Xiangchuan, active 1836

左丘明

See: Zuoqiu, Ming

干寶

See: Gan, Bao, active 317-322

康僧鎧

See: Sanghavarman, -520

庾嶺勞人

See: Yulinglaoren, active 18th century

張仲景

See: Zhang, Zhongjing, active 168-196

張南莊

See: Zhang, Nanzhuang

張岱

See: Zhang, Dai, 1597-1679

張師正

See: Zhang, Shizheng, active 11th century

張應俞

See: Zhang, Yingyu, active 16th century-17th century

張擬

See: Zhang, Ni

張潮

See: Zhang, Chao, 1650-

張祖翼

See: Zuoguanlaoren, 1849-1917

張載

See: Zhang, Zai, 1020-1077

張金嶺

See: Zhang, Jinling

張鷟

See: Zhang, Zhuo, 660?-740?

彭遵泗

See: Peng, Zunsi, jin shi 1737

徐弘祖

See: Xu, Hongzu, 1586-1641

徐枕亞

See: Xu, Zhenya, 1889-1937

徐陵

See: Xu, Ling, 507-583

惜花主人

See: Xihuazhuren

愛月主人

See: Aiyuezhuren

慎到

See: Shen, Dao, 350? BC-275? BC

慧能

See: Huineng, 638-713

憂患餘生

See: Youhuanyusheng

戴震

See: Dai, Zhen, 1724-1777

抱甕老人

See: Baowenglaoren

揚雄

See: Yang, Xiong, 53 BC-18

文康

See: Wenkang, active 1842-1851

文瑩

See: Wenying, active 11th century

施惠

See: Shi, Hui

施耐庵

See: Shi, Nai'an, 1290?-1365?

旅生

See: Lü, Sheng

明宣宗

See: Ming Xuanzong, Emperor of China, 1399-1435

晁以道

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

晁景迂

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

晁說之

See: Chao, Yuezhi, 1059-1129

曹植

See: Cao, Zhi, 192-232

曹雪芹

See: Cao, Xueqin, 1717?-1763

曾樸

See: Zeng, Pu, 1872-1935

朱名世

See: Zhu, Mingshi, 1260-1340

朱熹

See: Zhu, Xi, 1130-1200

朱用純

See: Zhu, Yongchun, 1617-1689

朱祖謀

See: Zhu, Zumou, 1857-1931

朱自清

See: Zhu, Ziqing, 1898-1948

李伯元

See: Li, Boyuan, 1867-1906

李修行

See: Li, Xiuxing, jin shi 1715

李商隱

See: Li, Shangyin, 813-858

李春芳

See: Li, Chunfang, active 17th century

李杲

See: Li, Gao, 1180-1251

李毓秀

See: Li, Yuxiu, active 17th century-18th century

李汝珍

See: Li, Ruzhen, 1763?-1830?

李淳風

See: Li, Chunfeng, 602-670

李清照

See: Li, Qingzhao, 1081-1141?

李漁

See: Li, Yu, 1611-1680?

李白

See: Li, Bai, 701-762

李賀

See: Li, He, 790-816

杜光庭

See: Du, Guangting, 850-933

東山雲中道人

See: Dongshanyunzhongdaoren

東魯古狂生

See: Donglugukuangsheng, active 17th century

林堯瑜

See: Lin, Yao Yu

林鍼

See: Lin, Zhen, 1824-

柳永

See: Liu, Yong, jin shi 1034

桃花扇

See: Kong, Shangren, 1648-1718

桓寬

See: Huan, Kuan, active 1st century B.C.

楊力生

See: Yang, Lisheng

楊景〓

See: Yang, Jingchang, active 18th century-19th century

楊爾曾

See: Yang, Erzeng, active 17th century

樂鈞

See: Yue, Jun, 1766-1814

橫渠先生

See: Zhang, Zai, 1020-1077

歐陽脩

See: Ouyang, Xiu, 1007-1072

江日昇

See: Jiang, Risheng, active 1692

汪寄

See: Wang, Ji, -1796?

汪昂

See: Wang, Ang, 1615-

沈复

See: Shen, Fu, 1763-1808?

沈括

See: Shen, Kuo, 1031-1095

沈既濟

See: Shen, Jiji, 740?-800?

沈起鳳

See: Shen, Qifeng, 1741-

洪升

See: Hong, Sheng, 1645-1704

洪昇

See: Hong, Sheng, 1645-1704

洪自誠

See: Hong, Zicheng, active 1596

清溪道人

See: Qingxidaoren, active 17th century

湯顯祖

See: Tang, Xianzu, 1550-1616

烟霞逸士

See: Yanxiayishi

無根子

See: Wugenzi, active 1573

煙霞主人

See: Yanxiazhuren, active 18th century

熊大木

See: Xiong, Damu, active 16th century

王一鳴

See: Wang, Yiming

王充

See: Wang, Chong, 27-97?

王先謙

See: Wang, Xianqian, 1842-1918

王冕

See: Wang, Mian, 1287-1359

王嘉

See: Wang, Jia, active 4th century

王國維

See: Wang, Guowei, 1877-1927

王士禛

See: Wang, Shizhen, 1634-1711

王子年

See: Wang, Jia, active 4th century

王實甫

See: Wang, Shifu, 1260-1316

王應麟

See: Wang, Yinglin, 1223-1296

王方慶

See: Wang, Fangqing, -702

王永彬

See: Wang, Yongbin

王沂孫

See: Wang, Yisun, -1290?

王濬卿

See: Wang, Junqing

王秀梅

See: Wang, Xiumei

王通

See: Wang, Tong, 584?-618?

王陽明

See: Wang, Yangming, 1472-1529

班固

See: Ban, Gu, 32-92

白居易

See: Bai, Juyi, 772-846

白行簡

See: Bai, Xingjian, 776-826

白雲道人

See: Baiyundaoren

皇甫枚

See: Huangfu, Mei, active 873-910

皇甫謐

See: Huangfu, Mi, 215-282

石玉昆

See: Shi, Yukun, active 19th century

程允升

See: Cheng, Yunsheng

穆時英

See: Mu, Shiying

笑笑生

See: Xiaoxiaosheng

管仲

See: Guan, Zhong, -645 BC

紀昀

See: Ji, Yun, 1724-1805

納蘭性德

See: Nalan, Xingde, 1655-1685

羅振玉

See: Luo, Zhenyu, 1866-1940

羅貫中

See: Luo, Guanzhong, 1330?-1400?

翁桂

See: Weng, Gui

老子

See: Laozi

脫脫

See: Tuotuo, 1313-1355

艾衲居士

See: Ainajushi

范成大

See: Fan, Chengda, 1126-1193

荀悅

See: Xun, Yue, 148-209

莊綽

See: Zhuang, Chuo, 1078-

菊畦子

See: Juqizi, active 17th century

華陽散人

See: Huayangsanren, 1610?-1675?

萧统

See: Xiao, Tong, 501-531

落魄道人

See: Luopodaoren

葉紫

See: Ye, Zi, 1912?-1939

葛天民

See: Ge, Tianmin

葛洪

See: Ge, Hong, 284-364

董仲舒

See: Dong, Zhongshu, active 2nd century B.C.

蒲松齡

See: Pu, Songling, 1640-1715

蕭統

See: Xiao, Tong, 501-531

蕭綺

See: Xiao, Qi

藤谷古香

See: Tenggu, Guxiang, 1880-1919

蘅塘退士

See: Hengtangtuishi, 1711-1778

蘇庵主人

See: Su'anzhuren, active 18th century

蘇曼殊

See: Su, Manshu, 1884-1918

蘇洵

See: Su, Xun, 1009-1066

蘇軾

See: Su, Shi, 1037-1101

蘇鶚

See: Su, E, jin shi 886

蘧园

See: Quyuan

袁枚

See: Yuan, Mei, 1716-1798

裴松之

See: Pei, Songzhi, 372-451

褚人穫

See: Chu, Renhu, active 1675-1695

西湖漁隱主人

See: Xihuyuyinzhuren

評花主人

See: Pinghuazhuren

諸葛亮

See: Zhuge, Liang, 181-234

謝桃坊

See: Xie, Taofang

貪夢道人

See: Tanmengdaoren

費信

See: Fei, Xin, 1388-1436?

賈誼

See: Jia, Yi, 200 BC-168 BC

趙崇祚

See: Zhao, Chongzuo, active 934-965

趙曄

See: Zhao, Ye, active 40

趙翼

See: Zhao, Yi, 1727-1814

辛文房

See: Xin, Wenfang, active 13th century-14th century

辛棄疾

See: Xin, Qiji, 1140-1207

通元子

See: Tongyuanzi

連橫

See: Lian, Heng, 1878-1936

道綽

See: Daochuo, 562-645

邗上蒙人

See: Hanshangmengren, active 19th century

邵彬儒

See: Shao, Binru

郁永河

See: Yu, Yonghe, active 1691-1697

郁達夫

See: Yu, Dafu, 1896-1945

郭子橫

See: Guo, Xian, active 1st century

郭憲

See: Guo, Xian, active 1st century

郭璞

See: Guo, Pu, 276-324

鄒必顯

See: Bixian, Zou

鄧析

See: Deng, Xi, 545 BC-501 BC

鄭處誨

See: Zheng, Chuhui, jin shi 834

醉月山人

See: Zuiyueshanren, active 1804-1876

醒世居士

See: Xingshijushi

錢易

See: Qian, Yi, jin shi 999

鍾嶸

See: Zhong, Rong, active 502-519

鐵華山人

See: Tiehuashanren

關漢卿

See: Guan, Hanqing, 1210?-1298?

阮大铖

See: Ruan, Dacheng, 1587-1646

陳亮

See: Chen, Liang, 1143-1194

陳壽

See: Chen, Shou, 233-297

陳忱

See: Chen, Chen, 1608?-

陳朗

See: Chen, Lang, active 18th century

陳洪謨

See: Chen, Hongmo, 1474-1555

陳繼儒

See: Chen, Jiru, 1558-1639

陶潛

See: Tao, Qian, 372?-427

陸游

See: Lu, You, 1125-1210

陸粲

See: Lu, Can, 1494-1551

陸羽

See: Lu, Yu, 733-804

陸西星

See: Lu, Xixing, 1520-1606

雪樵主人

See: Xueqiaozhuren

雪花飄

See: Biao, Xuahua

雲陽嗤嗤道人

See: Yunyangchichidaoren, active 17th century-18th century

靈巖樵子

See: Lingyanqiaozi

青心才人

See: Qingxincairen

静恬主人

See: Jingtianzhuren

韓嬰

See: Han, Ying, active 150 B.C.

韓邦慶

See: Han, Bangqing, 1856-1894

韩非

See: Han, Fei, -233 BC

頤瑣

See: Yisuo

顏之推

See: Yan, Zhitui, 531-591

顔師古

See: Yan, Shigu, 581-645

顧炎武

See: Gu, Yanwu, 1613-1682

馬歡

See: Ma, Huan, active 1414-1451

馬禮遜

See: Morrison, Robert, 1782-1834

馬致遠

See: Ma, Zhiyuan, 1250?-1324?

馮夢龍

See: Feng, Menglong, 1574-1646

高明

See: Gao, Ming, 1306?-1359

鬼谷子

See: Guiguzi, active 4th century B.C.

魏子安

See: Wei, Zi'an, 1819-1874

魏校

See: Wei, Jiao, 1483-1543

魯迅

See: Lu, Xun, 1881-1936

鳩摩羅什

See: Kumarajiva, -412?

鴛湖煙水散人

See: Yuanhuyanshuisanren, active 17th century-18th century

鸠摩罗什

See: Kumarajiva, -412?

黃宗羲

See: Huang, Zongxi, 1610-1695

黃崑山

See: Huang, Kunshan

黃檗

See: Huangbo, -850

黃石公

See: Huang, Shigong, active 3rd century B.C.

黃起有

See: Huang, Qi You

齊治平

See: Qi, Zhiping